správa/oznam

Úradná správa č. 10, súťažný ročník 2022/2023 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 30.9.2022

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK súhlasí zo vzájomnou dohodou 5.kola dospelých medzi FK obec Lubeník - TJ Ožďany na 2.10.2022 o 15:00 hod..

1/2 ŠTK/ KM odkladá MFS U11 1.kola Jesenské - Lubeník kvôli nepriaznivému počasiu . Zároveň žiada kluby o dohodu na termíne stretnutia. Dohodu nahlásiť do 3.10.2022

1/3 ŠTK žiada kluby (ISSF manažérov) nahlasovať prípadné zmeny UHĆ cez príslušné stretnutie, cez kolónku ŽIADOSŤ O ZMENU TERMINU.

1/4 Vzhľadom na nepriaznivé počasie žiadame kluby, aby v prípade neumožnenia odohratia MFS dospelých  neodkladne informovali A. Koóša (0917 650 113), v prípade mládežníckych stretnutí D. Sabackého ( 0904 564 120).

1/5 Dôrazne upozorňujeme, že stretnutia jesennej časti súťažného ročníka2022/2023 je nutné odohrať najneskôr do 6.11.2022.

2. KR predseda: Ing. Martin Konček, PhD.:

2/1 KR žiada R a DZ, aby v popisoch priestupkov ŽK a ČK postupovali výhradne podľa informácií, ktoré obdržali na letnom seminári. V prípade opakovaných nedostatkov „Nedodržiavanie popisov ŽK a ČK“, KR ObFZ pristúpi k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“. Popis priestupkov bol zaslaný každému R a DZ v elektronickej podobe (email).

2/2 Z dôvodu množiacich sa nedostatkov v ZoS upozorňujeme R na dôsledné vyplňovanie a kontrolu zápisov o stretnutí pred jeho uzavretím! V prípade opakovaných nedostatkov pristúpi KR ObFZ k riešeniu v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci ObFZ“.

Žiadame R aby venovali zvýšenú pozornosť ZoS a jeho uzatvárania v ISSF (časová chronológia), ako aj dôsledne a pravdivo uvádzali všetky údaje, ktoré sa udiali v MFS: (hrací čas, nastavenie hracieho času, strelcov gólov, striedania, HU, trénerov, vedúcich družstiev, zdravotníkov, ŽK a ČK. V prípade nejasností odkonzultovali čísla hráčov z „K“ , VD príslušného družstva resp. napísať do záznamu rozhodcu.

2/3 Postup pre riešenie nepredvídaných okolností na MFZ,  na základe tel. urobiť zmeny:

1. predseda KR ObFZ RS Martin Konček – 0915 084 013,

2. členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668),

3. sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

2/4 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jarnú časť sezóny 2021/2022. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

2/5 Nová DL:

ObFZ Rimavská Sobota

7.LIGA DOSPELÍ ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

2.10.2022 o 15:00 hod.

FK obec Lubeník - TJ Ožďany

R – HODOŇ Martin, AR – ŠUPKA Miloslav, AR –  VÝVLEK Ján, DZ -  VERKIN Miloslav

2.10.2022 o 15:00 hod.

TJ Družstevník Kráľ - TJ - FK Veľký Blh

R – STRIHAN Marian, AR – KUZMA Norbert, AR – REPKA Peter, DZ - bez DZ

Žiadame Vás o vzájomnú informovanosť. 

2/6 Zmeny v DL:

IV. liga dorast U19 skupina JUH (SsFZ)

1.10.2022 o 14:00 hod.

FK Mesta Tornaľa - MFK Baník Veľký Krtíš

R – STRIHAN Marian; AR – ANTALÍK MAREK

IV. liga dorast U19 skupina JUH (SsFZ)

1.10.2022 o 14:00 hod.

Revúca - Bušince

R – KÚCHEN Maroš; AR – KRIAK Zdenko

PRÍPRAVKA U11 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

3.10.2022 o 14:45 hod.

FK obec Lubeník - MFK Jelšava

R –  KRIAK Zdenko za RUSO Maroš

PRÍPRAVKA U11 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

30.09.2022 o 14:45 hod.

TJ Ožďany - MFK Jelšava

R – LAIK za KUZMA Szabolcs

PRÍPRAVKA U11 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

30.09.2022 o 15:30 hod. – ODLOŽENÉ

FK Jesenské - FK obec Lubeník

R –  SZABO Kristián

PRÍPRAVKA U11 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

3.10.2022 o 14:45 hod.

MFK Revúca - FK Iskra Hnúšťa

R –  HODOŇ Martin za KRIAK Zdenko

PRÍPRAVKA U9 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

3.10.2022 o 16:00 hod.

MFK Revúca - FK Iskra Hnúšťa

R –  HODOŇ Martin za KRIAK Zdenko

4. LIGA SŽ U15 ObFZ RIMAVSKÁ SOBOTA

1.10.2022 o 10:00 hod.

TJ - FK Veľký Blh - TJ v Rimavských Janovciach

R –  KUZMA Norbert za KUZMA Szabolcs, AR –  bez AR

2/7 Kontakty na nových R:

Szabolcs Kuzma - 0903 804 986

Maroš Ruso - 0902 830 341

Kristián Szabó - 0917 343 956

2/8 Pravidlá futbalu - https://mediamanager.sportnet.online/media/pages/f/futbalsfz.sk/2021/06/pravidla-futbalu-2021-22_slovenska-verzia.pdf

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT

Upozorňujeme klubových ISSF manažérov, že od 28.06.2022 je v platnosti novelizovaný Registračný a prestupový poriadok, kde sú už upravené aj tabuľky odstupné po reorganizácií súťaží SFZ.

Registračný a prestupový poriadok (novela 06/2022, konsolidované znenie): RaPP novela 06_2022 konsolidované znenie (sportnet.online)

Dovoľujeme si Vás informovať o výzvach na predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorých súčasťou je aj podpora športových aktivít plánovaných na nasledujúce obdobie jeseň 2022.
V prípadne záujmu o konzultácie k výzvam alebo podporu pri príprave žiadostí o dotáciu, prosím kontaktujte p.Milana Pukančíka na e-mailovej adrese: pukancik@olympic.sk, alebo na telefónnom čísle: +421249256115.

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

 

Top