správa/oznam

ŠTK – G. Tóth  

FK Radnovce svoje domáce MFZ bude hrať na HP  v Bátke / len dospelí/  Dorast a žiaci v Bátke na náhradnej HP za ZŠ. 

FK  Rimavská Seč  svoje domáce MFZ bude hrať vo všetkých vekových kategóriách na ihrisku  TJ Abovce. 

FK Muráň nahlási miesto MFZ  Muráň-  Jelšava   na ObFZ ŠTK  do  14.03.2016 pod disciplinárnymi následkami. 

Pohár ObFZ   7. Kolo   nariaďujeme odohrať   : 12. 3.2016  o 9,oo / sobotu/   H. Zalužany – Tornaľa 

13.03.2016 /nedeľa/   o 13,45      Ožďany    -  Uz. Panica         o 15,45   MŠK R. S    - V. Blh.  O  17,30 hod  ,   Vyhodnotenie odovzdávanie cien.

I. trieda   Jarná časť  15. Kolo    ÚHČ    o 15,oo  podľa Rozpisu ObFZ     

DK   P. Ďurík 

Zasadnutie DK sa uskutoční dňa  16.03.2016   o 15,oo  

KR  - V. Parobek  

Seminár   DZ sa uskutoční dňa 11.03.2016  o 14,30   v Tornaľi.  Seminár  R  ObFZ   sa uskutoční dňa 12.3.2016  v Tornaľi podľa vydaných pokynov.  Náhradný seminár  1.4.2016   poplatok   5+10  €. 

TMK -  L. Danyi 

Na základe  uznesenia TMK zo dňa 4.03.2016  prihlášky na  získanie kvalifikácie licencie UEFA „C“  môžu sa frekventanti prihlásiť  do  28.3.2016.   Poplatok 90-€  posielajte na účet ObFZ Rimavská Sobota     č. ú :  SLSP   R. Sobota     sk3809000000000068937510      do   1.4.2016.   

Zo sekretariátu   :   všetky žiadosti na základe uznesenia VV posielajte cez systém ISSF  na odborné komisie.   

 

   JUDr   Č i l í k    Ján    - predseda   ObFZ    vr.             Ján    Forgon  - sekretár 

 

 

 

Top