správa/oznam

ŠTK  - G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky  8. Kolo o postup I. trieda

2/. Podnet FK Bastav Revúčka – ohľadom preloženia M F S sa zamieta.  Na základe vydania pokynov ŠTK v ÚS č. 40  a SP.

3/. MFS  Jelšava – Ožďany  dospelí  sa odohrá   10.06.2017  o 15,30 hod.  

4/. Prihlášky  do súťaže  2017-2018  s poplatkom   100-€ dospelí   25 -€-. ,mládežnícke družstvo  žiadame  poslať do  5.07.2017  na ObFZ. Presné pokyny dostanú FK poštou. 

KM – M. Machyniak  

1/. KM berie na vedomie podnet FK Jesenské žiaci ohľadom neúčasti  na finále žiakov / 10.06.2017  Jelšava/.

2/. KM berie na vedomie oznámenie TJ v Rimavských Janovciach – účasť vo finále žiakov Jelšava 10.06.2017 o 10,oo hod. 

3/. Podnet – námietka  FK Jesenské žiaci v M F S Lenartovce – Jesenské  neopodstatnený.

4/.  MFK Jelšava – FK Sirk  dorast  M F S sa odohrá 17.06.2017  o 13,oo  hod., 

5/. Kontumujeme M F S žiaci  Ožďany – R. Janovce   ale výsledok dosiahnutý na HP ostáva v platnosti.  0:11. 

6/. Kontumujeme  M F S dorast  R. Seč – Kráľ  /počet hráčov klesol pod sedem/. Výsledok ostáva   v platnosti.  15:2.   

DK -  P. Ďurík 

7/06/17   Gutmayer Tomáš1354790  FK Ožďany  3 MFS NP/ ČK HNS – kopnutie súpera v preruš., hre/podľa DP 49 1/b,od 7.06.2017 FK uhradí 5-€ 

8/06/17  Vincze Viktor  1126409 FK Klenovec /HNS voči AR –udretie AR hlavou do hlavy/ 4 mesiace nepodmienečne ,podľa DP 49-1f,49-2f,od 7.06.2017   FK uhradí 10-€.  

9/06/17   DK trestá FK Klenovec finančnou pokutou 85-€ za inzultáciu AR hráčom po stretnutí podľa RS 16/7b+10 € za prejednanie, uhradí v MZF.

10/06/17   DK podmienečne zastavuje/zatvára/ HP  FK Klenovec na 2 MFS do 31.12.2017 podľa DP -28-  1,3.

11/06.17  DK nepodmienečne zastavuje činnosť FK Klenovec  dospelí na 1 M F S ,FK stretnutie odohrá  ŠTK po skončení súťažného ročníka 2016/17 odpočíta  3 body z výkonnostnej tabuľky  I. tr., dosp. Podľa DP čl 32 - 1,2  FK uhradí 10-€. 

12/06/17  Michal Jakub  1195017 MFK Jelšava  /ČK – HNS kopnutie súpera nadmernou silou/ DK upúšťa od  potrestania hráča na základe vzhliadnutia DVD záznamu a správy DZ. Podľa DP čl. 37/11

13/06/17  Ziman Ľubomír  1030683  FK Bastav Revúčka  1 MFS NP  /5ŽK/ od 7.06.2017 podľa DP 37/5a FK uhradí 10-€, 

14/06/17  zUBáK Branislav 1299488 FK Revúčka  1 MFS NP  /5/ŽK od 7.06.2017 podľa  37/5a., FK uhradí 10-€.

15/06/17  Na základe správy DZ a DVD záznamu DK trestá Slovák Adam  1197273 MFK Jelšava  -SH- kopnutie súpera neprimeranou silou v súboji o loptu  ,3 MFS  NP  podľa  DP  45-1,2a  od7.06.2017 FK uhradí 10-€. / hráčovi sa eviduje  1 ŽK/.

16/06/17  Na základe správy DZ a DVD záznamu DK trestá Valaštek Matúš  1218629   MFK Jelšava  /SH /– kopnutie súpera neprimeranou silou v súboji o loptu  1                  MFS NP od 7.06.2017 podľa 45 -1,2a. FK uhradí   10-€. 

17/06/17/  DK berie na vedomie podnet MFK Jelšava  pod  ID 69418 ako opodstatnený.

18/06/17  DK berie na vedomie podnet FK Jelšava pod ID 69443  podnet nesplňa náležitosti, FK uhradí 10-€. 

19/06/17  DK berie na vedomie podnet MFK Jelšava pod ID 69441 podnet vyhodnotený na základe správy DZ a DVD ako neopodstatnený.

20/06/17  DK berie na vedomie podnet FK Bastav Revúčka pod ID 69332 – podnet je čiastočne opodstatnený. 

KR – V. Parobek  

Zmena    :       Kráľ   - Klenovec         HR         Kúchen  za Patakiho  

1/. Podnet  MFK Jelšava na KR     - nemá opodstatnenie              . 

2/.Letný seminár  R a DZ ObFZ spojený fyzickými previerkami  R ObFZ  sa uskutoční v termíne určenom KR  v Rimavskej Sobote  zverejnený v ÚS č. 40    2016-2017.    

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  podľa SP a Rozpisu  ObFZ.   

 

 

Dezider   B a l a j t h y  - podpredseda   ObFZ  v.r               Ján   - F o r g o n   - sekretár 

 

Top