správa/oznam

Zo zasadnutia  VV – ObFZ . Na zasadnutí   22.06.2016 VV  okrem iných schválil program Aktívu  ŠTK, KM  ktorý sa bude konať  8.júla/ piatok/ o 15,oo hod v Reštaurácii JUNIOR – komplex  Rimavská Sobota  /  50 m od autobusovej stanici  RS  /.  Termíny školenia trénerov   a seminárov sa  odsúhlasia na ďalšom zasadnutí VV ako aj  Rozpis ObFZ.  

ŠTK – G. Tóth 

1/. Aktív ŠTK,KM   8.7.2016  .  Program    od 14,45 -15,oo  prezentácia, 15,oo  do 15,10  - zahájenie, 15,10 – do 15,30   prezentácia športovej firmy,  15,30 -  16,15  vyhodnotenie súťažného ročníka  2015-2016 16,16 – 16,45   vystúpenie predsedov odborných komisií,  16,45  - 17,oo   prestávka.  17,oo – 17,30  zaradenie mužstiev do súťaží  ObFZ  R. Sobota a vylosovanie.   17,45  - Ukončenie.   Účasť zástupcu FK na aktíve je nutná.  

2/. Prihlášky do súťaží  riadených ObFZ R. Sobota  posielajte do  30.06.2016  na ObFZ. Súťažný vklad / štartovné/   žiadame zaplatiť na číslo účtu  ObFZ  Rimavská Sobota   do 30.06.2016. 

3/. ŠTK kontumuje   MFZ  Radnovce – Klenovec   3:0 kont . Prípad postupujeme na DK  .     

KM – Machyniak Mário  

Súťaž prípraviek v súťažnom ročníku 2016-2017  organizuje KM  pre ročníky 2007 a mladších.  Informácie budú podané na aktíve ŠTK,KM  dňa 8.7.2016.  

DK – P. Ďurík 

29/6/16  FK Klenovec dospelí  pokuta  za nenastúpenie  na MFS  I. tr., o zostup  Radnovce – Klenovec   70-€, podľa  RS čl  16/6  poplatok pre usporiadajúci FK  sa odpúšťa na základe včasného  oznámenia  o nevycestovaní. 

Prerušené tresty NP   od 22.06.2016    -                  Valaštek Jozef  1251508  FK Lubeník  1 MFS  NP podľa DO č. 14/6/16.  Belica Miroslav  1132523  FK Revúčka  1 MFS NP podľa DO č. 17/05/16.  Rácz Roland 1298469 FK Bátka  3 MFS NP  podľa DO č. 21/6/16.  Szamko  Nikolasz  1298577  MFK Jelšava  1 MFS NP  podľa  DO  27/06/16.   Lajgút Štefan  nar.  5.1.1971  vedúci FK Uzovská Panica dospelí  1 MFS  NP podľa DO  č.23/6/16.  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP  a Rozpisu ObFZ   

 

JUDr    Či l í k   Ján    -  predseda   ObFZ                       Ján  F o r g o n   - sekretár   ObFZ

Top