správa/oznam

ŠTK – G. Tóth

1/. Schvaľujeme výsledky I, tr. dospelí  7.kolo  NČ  

2/. Upozorňujeme FK I. triedy že  9.kolo sa odohrá  10.06.2017 / sobota /  o 17,oo hod., 10.kolo  17.06.2017 / sobota/  o 17,oo hod.  Podľa SP.  

KM  -  M. Machyniak u

1/. FC 98 Hajnáčka  žiaci U- 15 predloží na ObFZ všetky RP na prekontroľovanie pod disc., následkami.

2/. Nedostavenie sa vedúceho J Oštrom  FC 98 Hajnáčka na zasadnutie KM  postupujeme na DK.  

3/.  Pataki Alexander – nedostavenie sa na zasadnutie KM  postupujeme na KR.

 

DK – P.Ďurík 

1/06/17  Vincze Viktor  1126409  FK Klenovec 5 ŽK  1 MFS NP  od 1.06.2017 podľa DP čl..37/5a    FK uhradí 10-€. 

2/06/17   Hruška Maroš  1074255  FK Klenovec  5 ŽK  1 MFS NP  od 1.06.2017  podľa DP čl. 37/5a

3/06/17   Kluka Sebastián  1337757  FK V. Blh  žiaci  ČK po 2 ŽK  1 MFS NP  od 1.06.2017 podľa DP -37/3   FK uhradí 5-€. 

4/06/17  DK trestá FK RA-Revúčka finančnou pokutou  100-€ / 50+50/ za  nedodržanie RS –čl.16/14 a č. 16/14g za  nedoručenie a opätovné nedoručenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu z M F S I. tr., dosp., Revúčka – Klenovec  , uhradiť v MZF .

5/06/17  DK na návrh KM ObFZ  - udeľuje pokarhanie   Ján Oštrom  24.12.1950 ., ved., družstva žiaci FC 98 Hajnáčka/ opakované nedostavenie sa na zasadnutie KM ObFZ   - /viď., ÚS  ObFZ KM bod 2 zo dňa 24.05.2017/  podľa DP č.11/a  FK uhradí 5-€.  

6/06/17   DK na svoje zasadnutie dňa 7.06.2017 o 15,30 z M F S Klenovec – Lubeník  /dospelí/  R – M. Machyniak, AR 1- Igor Katreniak, AR 2 Jaroslav Maďar a DZ  A. Kooš, z FK Klenovec  Viktor Vince  1126409, Vladimír Parobek  -1176295  pod disc., následkami.  

 

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie podľa SP  

 

Dezider   B a l a j t h y   v. r – podpredseda ObFZ                     Ján    F o r g o n  -  sekretár  ObFZ 

 

Top