správa/oznam

Zo sekretariátu : VV ObFZ bude 16.07.2018 o 16,oo . 

                                Konferencia ObFZ sa uskutoční 21.07.2018 v Muráni o 10,oo /ZŠ/

Smutná správa - Ing. Miroslav Rosiar opustil naše rady bol rozhodca ObFZ a Delegát SsFZ mal 59 rokov. MIRKO VĎAKA ZA PRÁCU Odpočívaj v pokoji.   

ŠTK,KM - Kooš A  

Dňa 21.07.2018 sa uskutoční Aktív ŠTK,KM Muráň o 14,oo / na aktíve zastupuje FK štatutár a lebo poverená osoba – predseda, prezident, /       

Matrika ObFZ - Žiadame ISSF manažérov FK aby pri žiadostiach o vystavenie RP /po uplynutí doby platnosti/ najmä u hráčov družstiev mládeže aktualizovali fotografie hráčov. 

KR – V. Parobek   

Letný seminár R a DZ spojený s fyzickými previerkami pre R sa uskutoční dňa 3.08.208 /piatok/ od 16,oo na štadióne FK Iskra Hnúšťa. Presný program bude včas zverejnený na stránkach ObFZ . Účasť na seminári je podmienená delegovaním na M F S. 2018-19.      

 

 

                                                    AKTÍV ŠTK , KM - 21.07.2018 o 14,oo 

                                                    Program Aktívu ŠTK KM 21. 07. 2018   

Otvorenie – zahájenie   

Vyhodnotenie súťažného ročníka 2017-18 / predsedovia odborných komisií 

 Odovzdávanie cien a ocenení FK a TJ a funkcionárom 

Príprava súťažného ročníka 2018-2019 predseda ŠTK,KM   

Zaradenie mužstiev dospelých a mládež - pridelenie čísel pre FK pre súť. ročník 2018-2019 

Ukončenie Aktívu - predseda ŠTK            

 

 

Mgr Petrok Marian vr - predseda ObFZ   

                                                                                               Ján F o r g o n - sekretár ObFZ                

                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Top