správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

1/. Schvaľujeme výsledky prvej triedy OM  dospelých okrem M F Z Sirk – Rimavské Janovce  ostáva v šetrení 

2/. Na deň 12.04.2017 na 14,oo predvolávame manažéra  Štefana Uhrina z FK  Rimavské Janovce   / štatutárny zástupca/ TJ v Rimavských Janovciach/.  Žiadame písomné vyjadrenie  do 10.04.2017.

3/. FK Gemer  odstupuje  zo súťaže II. trieda ObFZ  - výsledky ŠTK anuluje.  Prípad postupujeme na VV – ObFZ a na DK.

4/.  ŠK Bátka na základe podnetu ŠTK akceptuje vystúpenie z II. triedy . Postupujeme na VV  a na DK ObFZ.  Výsledky ŠTK anuluje.

5/.  Nevycestovanie  FK Rimavské Janovce na M F Z Sirk – Rimavské Janovce  2.04.2017   po prešetrení postupuje na DK.   

6/.  Upozorňujeme FK Káloša a FK Uz. Panicu že  10. Kole II. triedy majú voľno.

KM – M. Machyniak 

1/ .Na základe podnetu a prípisu oznamujeme FK že FK Gemer odstupuje so svojimi ml. mužstvami so súťaží O b FZ.   Výsledky KM bude anulovať.  Mužstvá  podľa vylosovania  budú mať voľno   / pri  lose Gemer/.

2/. 8. Kolo  žiaci sk. „B“ Revúčka – Klenovec sa odohrá dňa 22.04.2017 o 12,oo  v Jelšave. 

3/. Kráľ   -    Gemer    -  dorast  11. Kolo sa neodohrá / Gemer  - odstupuje so súťaže ObFZ  /

4/. Podnet  FK Sirk neakceptuje KM  žiadame o doplnenie alebo o zmenu. /dohoda  MF  Jelšava /

 DK – P. Ďurík 

01/04/17  Budai Ján  1067068  FK Ožďany  ČK po 2 ŽK DK upúšťa od potrestania hráča na základe správy DD,DPR / doručený záznam / vzhliadnutie na zasadnutí DK 5.04.2017 podľa DP čl 37/11. Do evidencie hráčovi  zaznamenáva DK 1  ŽK. 

2/04/17  Fandák Zoltán  1197274  MFK Jelšava  zmena trestu na podmienečný na 1 M F Z do 30.06.2017  FK uhradí 10- €.  / DO 11/11/16/

03/04/17  Syabó Tomáš  1155798 FK Ožďany zmena trestu na  1 týždeň  podmienečne  DO  17/09/16  do 30.06.20117  . FK uhradí 10-€. 

TMK  - L. Danyi 

Záverečné pohovory sa uskutočnia pre frekventantov / študentov / UEFA LiC „C“   12. 04.02017  v Jesenskom o 16,oo  . Seminárne práce odovzdá každý frekventant   do 12.04.2017  do 8,oo hod., sekretárovi ObFZ    J. Forgonovi na O B F Z R. Sobota  .    Pokiaľ frekventant / študent / nebude mať záverečnú prácu odovzdanú v čas nemôže absolvovať skúšky.   Prezentácia  12.04.2017  je od 15,30 do 15- 45  v Jesenskom  .  / Nezabudnite doručiť alebo so sebou priniesť 2 x fotografiu., písacie potreby, .   /  Informácie podá sekretár O b F Z R. S. J. Forgon   -   09030541036 

 

Proti rozhodnutia je možné podať odvolanie podľa SP a PF  a Rozpisu ObFZ    R. S     

 

JUDr. Ján Č i l í k   - predseda ObFZ                                         Ján F o r g o n  - sekretár 

Top