správa/oznam

 Úradná správa č.19, súťažný ročník  2019/20 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 7.11.2019

 

1. Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019.

ObFZ ďakuje FK, funkcionárom klubov, hráčom, rozhodcom a ďalším futbalovým činovníkom za bezproblémový a korektný prístup v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020.

ŠTK, KM  predseda: Adrian KOÓS
ŠTK KM schvaľuje výsledky dosiahnuté v jesennej časti súťažného ročníku 2019/2020 vo všetkých súťažiach riadených ObFZ.

1. Od jarnej časti súťažného. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať telefonické žiadosti o zmenu termínu a bude možné zmeny žiadať výhradne cestou ISSF.
Od jarnej časti súť. ročníka 2019/20 nebude ŠTK KM akceptovať dopisovanie športových odborníkov( VD, tréner, lekár, atď) do poznámky v zápise o stretnutí a FK budú povinné si uvádzať športových odborníkov v zápise o stretnutí v časti funkcionári družstiev.

 

DK predseda Mário MACHYNIAK:

17/10/2019
DK
prijala email p. Jozefa Oláha 1049817  na ďalšie prerokovanie na svojom zasadnutí 13.11.2019 a žiada menovaného o doplnenie podania v zmysle RS kap. XVII, kap. XVIII,  SP. čl.87-89 a DP.čl.81-84.

KR  predseda: Vladimír PAROBEK:
Termín a miesto zimného semináru R a DZ  bude spresnený v nasledujúcich US.  

TMK  predseda: Ladislav DANYI:
1. Zasadnutie TMK 4.11.2019 prerokovalo a navrhlo TMK SsFZ ocenenie najúspešnejších trénerov v rámci ObFZ.

OK predseda: Stanislav KRAHULEC
Výkonný Výbor:
Zasadnutie Výkonného Výboru dňa 12.11.2019 o 16:00 v zasadačke MŠK Rimavská Sobota
Správy sekretariátu:

 Kontakt na sekretára ObFZ Rimavská Sobota Ivan Ostrihoň  -  kontakt  :   č.t. : 0905 768096,   e-mail :  sekretar@obfzrs.sk a kancelária  na štadióne  MŠK   Rimavská  Sobota. 

Mgr  . Marian Petrok  v.r  - predseda  ObFZ               Ivan Ostrihoň v.r.  - sekretár   ObFZ

Top