správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

MFZ   Sirk- Muráň  z 8.kola    1:0   v šetrení  /1.11.2014/

32/14   Na svoje zasadnutie dňa 12.11. 2014  o 15,oo  pozývame  z MFZ Sirk – Muráň  :  HR Zdeno Kriak . , DZ  Ján Kováč, HU  z FK Sirk Ivana Mikuša,  Ernesta Dulaja nar. 17.1.1964 ako aj kapitána mužstva Javor Peter č.r. 1148399 .   Na zasadnutie sa dostavia z FK Muráň  vedúci mužstva Ján Huťan nar., 17.5.1971 a kapitán mužstva Verkin Roman  č.r.1046627 . FK so sebou prinesú pečiatky FK !! 

DK – P. Ďurík 

1/11/2014  Halmo Cyril 1096962 FK Sirk  1 MFZ NP od 5.11.2014 5 ŽK. FK zaplatí 10-€.

2/11/2014  Laciak Ján 1183994 FK Lubeník 5 MFZ NP /HNS/ od 22.10.2014  podľa 48/2b . FK  zaplatí 10 -€. 

3/11/2014  Na základe  32/14  ŠTK DK upozorňuje FK Sirk a FK Muráň  na účasť na zasadnutí ŠTK . Na 15,30 DK pozýva na svoje zasadnutie vedúcich mužstiev z MFZ  Sirk – Muráň  /1.11.2014/ ako aj DZ Jána Kováča.   Pod disciplinárnymi následkami 

KR - V.Parobek

R Filep 1 MFS pozastavené delegovanie od 5.11.2014,Nesprávny posup pri HNS hráča hostí po stretnutí(Bátka-Lubeník),nedodržanie pravidla 12 PF(R po stretnutí ,ak je ešte na HP udeľuje pri HNS ČK aj vystriedanému hráčovi).10eur za prejednanie budú stiahnuté z mesačnej platby.

 

 

TMK – L. Danyi 

Na základe rozhodnutia TMK SsFZ   upozorňujeme FK  a trénerov  že rekvalifikačný kurz trénerov LICENCIA „B“ sa uskutoční v B. Bystrici prihlášky treba   zaslať do 17.11.2014.  Školenie nových trénerov  LICENCIA „C“  - sa uskutoční  jedna skupina v B. Bystrici  druhá skupina v Lučenci. Prihlášky frekventanti môžu zaslať na SsFZ  TMK – Peter Štefanák  Partizánska cesta 93  97401 Banská Bystrica.

Seminár  trénerov LICENCIA  „C“   / predlženie licencie/  pokiaľ sa prihlási dostatočný počet minimálne  15  sa uskutoční  v Rimavskej  Sobote  v spolupráci SsFZ . N ávrh predloží  predseda TMK do VV . ObFZ   .  TMK žiada  trénerov aby do 20.11.2014 nahlásili účasť na seminári. Forma písomná.!!

Adresa  : TMK – ObFZ    Svätoplukova 22  97901   Rimavská  Sobota . /e-mail  janforgon@pobox.sk/  alebo : obfz@oztk.sk       

 

JUDR  Ján  Č i l í k  - predseda    ObFZ         Ján  Forgon  - sekretár ObFZ

 

 

Top