správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

Na deň  19.05.2015 o 15,30 pozývame na svoje zasadnutie z FK Kráľ HU Zoltána Pappa z MFK Jelšava prezidenta Jána Hyžnaja ako aj DZ B. Gescheita. Na zasadnutie sa dostavia  R  a AR  Stanko Peter a Rybár Csaba.  /písomné vyjadrenie/.  

KM – M. Machyniak 

Schvaľujeme výsledky U – 19  20.kolo  

DK – P. Ďurík 

14/05/15  Na základe dodatočného prešetrenia uvoľňujeme funkcionársku činnosť dňom 13.05.2015 Štefanovi Uhrinovi  FK Jesenské „B“. 

15/05/15  Na základe dodatočného prešetrenia DK uvoľňuje činnosť  funkcie kapitána mužstva vykonávať hráčovi FK Jesenské „B“  Romanovi Uhrinovi od 13.05.2015. 

16/05/15  DK trestá HU Stanislava Krahulca v MFZ   10.05.2015  Jesenské „B „ – Bátka za porušenie nariadenia DK  47/1  zákazom výkonu akejkoľvek funkcie MFS Jesenské „B“ do  30.06.2016 ,podľa  64/1  DP.  

17/05/15  Patrik Brndiar  1223296  FK Klenovec 1 MFZ  NP  od 9.05.2015  5 ŽK  FK zaplatí  10-€. 

18/05/15  Robert  Bryndzák  1255037  FK Jelšava 4 MFZT NP od 9.05.2015  podľa 48/1c. Fk zaplatí 10-€  podľa DP. 

19/05/15  Tomáš Baranyi 1155808  ŠK Bátka  1 MFZ  NP  od 9.05. 2015  FK zaplatí  15-€     9 ŽK. 

20/05/15  Na základe došetrenia prípadu MFZ  Jesenské „B“ – Kráľ dáva podnet KR prešetriť postup R, AR a DZ. 

21/05/15  DK žiada FK Jesenské „B“ predložiť  záznam / video, DVD,CD/ z MFZ  Jesenské „B“ – Kráľ na DK  do 18.05.2015 .

22/05/15  FK Jesenské „B“ pokuta 30-€ podľa  64/4  DP za porušenie povinnosti funkcionára FK.  

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie  15 dní po zverejnení ÚS ObFZ

 

TMK – L. Danyi 

Výber žiakov ObFZ ročník 2003  R. Sobota sa zúčastní na turnaji dňa 19.05.2015 v Kalinove. Nominácia hráčov bola zverejnená v ÚS č. 33.  Zraz hráčov  : 19.05.2015   o 7,30  na štadióne MŠK Rimavská Sobota.  Predpokladaný príchod do Rimavskej Soboty  16,oo.  

KR – V. Parobek 

1.  Adorján Ondrej R   3 MFZ  pozastavenie delegovania za neospravedlnenú neúčasť na MFZ 30.kola R.Seč-V.Blh od 14.5.2015.

2.  MFK Jelšava sťažnosť opodstatnená.  Postup R a DZ v šetrení.

3.  KR prijala podnet DK  ohľadom postupu R ,AR a DZ v MFZ  Jesenské „B“ – Kráľ – v šetrení.   

 

JUDr  Ján    Č i l í k  - predseda  ObFZ   R. Sobota                    Ján   F o r g o n   - sekretár

    

Top