správa/oznam

ŠTK – G. Tóth 

18/14  Nariaďujeme odohrať MFS  Ožďany – Lubeník dospelí na deň 21.9.2014 / nedeľa/, podľa ÚHČ.  Žiadosti sa vyhovuje  súťaž DHZ  20.09.2014.

19/14  MFS žiaci  Ožďany – Lenartovce  sa odohrá  21.9.2014  o 13,oo  . 

20/14  ŠTK nariaďuje odohrať  MFS  14.kolo  Klenovec – Revúčka dospelí na deň  9.11.2014   v Klenovci o 13,oo. V prípade nepriaznivého počasia MFS sa odohrá na UT v Tisovci  na náklady  FK  Revúčka.  FK Revúčka 10-€  poplatok.

21/14  Nariaďujeme odohrať MFS  Sirk – Muráň dospelí  8.kolo  na deň  9.11.2014   podľa ÚHČ. V prípade nepriaznivého počasia MFS sa odohrá v Tisovci  na UT  o 11,oo  na náklady FK Muráň.  FK Muráň  poplatok 10-€. 

KM – M. Machyniak 

MFS žiakov Ožďany – Lenartovce nariaďujeme odohrať 21.9.2014 / nedeľa/  o 13,oo  .  Žiadosti  FK Ožďany sa vyhovuje  . Ožďany  poplatok 5-€.  

Upozorňujeme  vedúcich mužstiev na vyplňovanie nominácie hráčov v systéme ISSF. Nie je povinnosť rozhodcu  !!!  

DK – P. Ďurík 

6/9/14  Berki Alexander vedúci mužstva FK Jesenské  žiaci  zastvená činnosť  na 1 MFS  podmienečne do 30.10.2014  NS na striedačke. Poplatok  5 -€.

7/9/14   Farkaš Robert 1177049  FK Bátka 2 MFS  NP od 10.9.2014 podľa 1-5a.  FK zaplatí 10-€. 

8/9/14  Gergely  Attila vedúci mužstva dorast  FK Gemer zastavená činnosť podmienečne do 30.10.2014  na 1 MFS  NS  na striedačke.  FK poplatok 5-€.   

KR – V. Parobek

Na svoje zasadnutie 17.9.2014 o 16,30  predvolávame z MFS žiaci  II.L   FKM Tornaľa – MŠK R.Sobota  R  Ľ. Filepa vedúcich mužstiev   Radič Jozef nar. 31.01.1955 a Utis Jaroslav  nar. 16.12.1973 . Za účasť sú zodpovední  prezidenti FK.

Zmeny  DL.    15.kolo   15.9.2014     Revúčka – Muráň      Kúchen za Gaču,   Spišák za Kúchena 

                                                               Radnovce – Bátka    Strihan za Machyniaka, Adorján  za Strihana

Proti rozhodnutiam je možné podať odvolanie 15 dní od zverejnenia ÚS   ObFZ.

 

Dezider  B a l a j t h y   - podpredseda ObFZ      Ján  F o r g o n  - sekretár  ObFZ

 

Top