správa/oznam

Zo zasadnutia VV 

Termín konania Konferencie bol schválený na deň  7.11.2014 – pozvánky  budú zaslané  poštou

VV – žiada FK aby svoje návrhy ohľadom  štruktúry súťaží poslali poštou do  23.10.2014  na ObFZ Rimavská Sobota. 

ŠTK – G. Tóth 

MFS odložené  Klenovec – Revúčka sa odohrá dňa 3.10.2014 o 16,oo hod. 

KM  - M. Machyniak

Prípad MFS žiaci sk, B   Muráň – Jelšava  postupujeme na DK 

DK – P. Ďurík 

1/10/14  Oprava  DK 20/9/14    Boldi Jaroslav 1353787 FK Muráň žiak zákaz výkonu funkcie kapitána v MFS na 1 mesiac od 24.9.2014.  FK zaplatí 5 €.

2/10/14   Podnety FK Ožďany – neopodstatnené . Podanie mali byť zaslané na KR.

3/10/14  Balog Zsolt  1351877 FK V. Blh  žiak zastavená činnosť  NP do vyriešenia prípadu  / RP /. Postupujeme na MK - ObFZ

4/10/14  Mušuka Ivan 1353799 FK Muráň žiak zastavená činnosť od 1.10.2014 NP do vyriešenia prípadu. / RP/  Postupujeme na MK- ObFZ. 

5/10/14   Baranyi Tomáš 1155808 FK Bátka 2 MFS NP od 1.10.2014 podľa  46/2   FK zaplatí 10 €. 

6/10/14   Brindza Gabriel vedúci mužstva FK Veľký Blh v MFS Gemer – V.Blh.  Zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS podľa 48/2b  do 30.10.2014  NP.  FK zaplatí 10-€. 

7/10/14   Pelle Norbert 1099863 FK Gemer zmena trestu na podmienečný od 1.10.2014 1 MFS do 30.10.2014,FK zaplatí 5.- €.

Matrika

Na deň 8.10.2014  na 15,30  predvolávame hráčov a ich štatutárnych zástupcov  Balog Zsolt  1351877 FK V. Blh  a Mušuka Ivan 1353799 FK  Muráň , ktorý so sebou prinesie svoj RP.  

KR – V. Parobek

Na základe videozáznamu (Bátka-Jesenské,,B,,)postup DS správny.

KR žiada predložiť videozáznam z MFS Klenovec-Ožďany do 8.10.2014(podnet FK Ožďany)

KR žiada skonkretizovať(zdôvodniť)podnet Fk Ožďany (vetácia R)

Zmeny del.listu č.10:

Adorján za Stanka(Sirk-Jesenské,,B,,)

Adorján za Stanka(Klenovec-Muráň)

Rybár za Adorjána (Bátka - Revúčka)

Na základe uznesenia VV ObFZ žiadame DS – ObFZ aby sa vo vlastnom záujme  prihlásili na školenie DS licencia „A“ podľa  ÚS č.  10/ 2014-2015.  Bližšie informácie podá sekretár ObFZ  .  

 KR  predvoláva na svoje zasadnutie na deň 15.10.2014 o 16:15 hod.  Tomáš Gál ver.dr.FK Bátka,R-Kluka Norbert,AR Ján Ivanik,DS  GejzaTóth.(podnet FK Bátka z MFS  Jelšava - Bátka)

JUDr. Ján Č i l í k    - predseda ObFZ    Ján  F o r g o n – sekretár ObFZ

 

Top