správa/oznam

ŠTK – G.Tóth 

P- ObFZ   2015  l. kolo sa odohrá dňa  1.2.2015  . Propozície a vylosovanie FK dostali poštou. Žiadame dodržať termín zaplatenia štartovného.

KR – V. Parobek  

Seminár  R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 14. marca 2015  v okrese Revúca. Miesto a program bude oznámený včas. 

TMK – L. Danyi 

21.2.2015  sa uskutoční doškoľovací seminár trénerov ObFZ  pre získanie a predlženie  UEFA „C“ licencie Organizátor ObFZ   R, Sobota spolupráci SFZ a SsFZ. Účel : každý účastník získa certifikát vystavený SFZ pre pôsobenie v súťažiach ObFZ. Účasť trénerov pôsobiacich v súťažiach ObFZ je povinná.  Zúčastniť sa môžu aj tréneri ktorí vlastnia preukaz trénera najnižšou kvalifikáciou a momentálne nie sú aktívny.  Meno účastníka nahlási každý FK do 6.2.2015 na ObFZ  R. Sobota  sekretárovi alebo  Ferdinandovi Kisovi zodpovednému  členovi z TMK na č. t, : 0903 504538 

TMK upozorňuje FK že pokiaľ tréner nebude mať platný certifikát nemôže byť evidovaný v ISSF systéme od 1.4.2015.   

HK   - L. Elek 

HK   zaevidovala doklad FK V. Blh  vyrovnania náležitosti  KR ObFZ dňa 19.1.2015.

 

JUDr  Ján  Č i l í k   - predseda ObFZ                   Ján  F o r g o n – sekretár ObFZ 

 

Top