správa/oznam

Úradná správa č. 18, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 10.11.2023

 1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK žiada kluby zainteresované v súťaži U12, ktoré svoje MFS odohrali z 8. a 9.kola o doručenie zápisu o stretnutí na mail: koos.adrian@zoznam.sk. Týka sa to najmä stretnutí kde rozhodoval laik. Bez týchto informácii komisia nevie aktualizovať tabuľku.

1/2 Komisia uverejní vylosovanie zimného pohára v ďalšej US.

1/3 Klubom budú zaslané propozície ohľadne zimného pohára mailovou poštou.

2. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

2/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

2/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

3. Informácie zo sekretariátu:

3/1 V prípade „DOČASNE POZASTAVENÉHO ČLENSTVA“ je potrebné skontrolovať si vygenerované faktúry za členské v ISSF účte, v časti „Moje členské poplatky“. Pozastavenie členstva trvá do dňa úhrady faktúr, ktoré sú označené ako „neuhradená“ Prípadné problémy s párovaním platieb je možné riešiť na emailovej adrese: fakturacia@futbalsfz.sk. Do správy treba priložiť doklad o úhrade predmetnej faktúry.

3/2 Upozorňujeme FK na dátum ukončenia možnosti čerpať kredity. Platby kreditom budú možné do 30.11.2023. Prehľad čerpania kreditov nájdete na https://podporamladeze.futbalsfz.sk/

3/3 Oznamujeme FK, že do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/ 

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top