správa/oznam

 

Úradná správa č. 9, súťažný ročník 2023/2024 ObFZ Rimavská Sobota zo dňa 8.9.2023

 UPOZORNENIE:

Dovoľujeme si vopred upozorniť všetkých členov na zmenu prihliadania SFZ na faktúry s nízkou hodnotou, ktoré sú dlhodobo neuhradené. Jedná sa v tomto momente výhradne o faktúry za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby sami v ISSF, nejedná sa v žiadnom prípade o položky členského vygenerované klubovým manažérom. DOČASNÉ POZASTAVENIE SA TÝKA HLAVNE HRÁČOV, TRÉNEROV, DELEGÁTOV, DELEGÁTOV POZOROVATEĽOV, ROZHODCOV, SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ A ČLENOV KOMISÍ. Jedná sa o dočasné pozastavenie členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti podľa platných stanov SFZ, (čl. 32 ods. 1 písm. f a podľa čl. 25 ods. 6 písm. a) ). Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti. POKIAĽ SA OSOBA DOSTANE DO STAVU, ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF, A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH. TO ZNAMENÁ, NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.

1. ŠTK/ KM - predseda Adrian KOÓŠ:

1/1 ŠTK žiada DS vo svojej správe DS o krátke vyhodnotenie vybavenosti štadióna. ( HP, areál, šatne, sociálne zariadenia)

1/2 Upozorňuje mužstvá dospelých o zabezpečenie neprerušovaného nahrávania videa zo stretnutia.

1/3 Upozorňuje mužstvá, že žiadosti o preloženie stretnutia musia posielať na príslušnú komisiu výhradne cez systém ISSF.

1/4 Komisia nebude rešpektovať svojvoľné preloženia stretnutia bez vedomia ŠTK.

1/5 Upozorňuje mužstvá o nahratie súpisiek hráčov v dostatočnom predstihu pred stretnutím, takisto všetkých funkcionárov na zápis o stretnutí.

1/6 Súhlasí zo vzájomnou dohodou prípravky U9 1.kola Tisovec - Hnúšťa na 13.9. o 16:30 hod.

1/7 Súhlasí zo vzájomnou dohodou MŽ U12 1.kola Hnúšťa - Ožďany na 8.9. o 17:00 hod.

1/8 Stretnutie MŽ U12 1.kola Jesenské - Muráň sa v pôvodnom termíne neodohrá.

1/9 Stretnutie 2.kola 7.ligy dospelých TJ Družstevník Kráľ – TJ Ožďany 16.9.2023 o 15:30 hod. (obrátené poradie)

1/10 Stretnutie 3.kola 4. ligy SŽ U15 TJ FK Veľký Blh – TJ Družstevník Kráľ 16.9.2023 o 10:00 hod. (obrátené poradie)

1/11 V prípade neodkladných nejasností v ďalšom týždni kontaktovať : Dávid Sabacký tel. 0904 564 120, Richard Bálint tel. 0903 273 554

1/12 Začiatky jednotlivých súťaží stanovila ŠTK/KM nasledovne:

Dospelí: 10.9.2023

U15:       2.9.2023 (nar. 01.01.2009 a mladší)

U12:       8.9.2023 (nar. 01.01.2012 a mladší)

U9:         8.9.2023 (nar. 01.01.2015 a mladší)

Vekové kategórie platné pre súťaže mládeže:

starší žiaci U15 - nar. 01.01.2009 a mladší

mladší žiaci U12 - nar. 01.01.2012 a mladší

prípravka U9 - nar. 01.01.2015 a mladší

Rozpis najbližších zápasov:

7.liga dospelých – 1.kolo:

Lubeník – Kráľ (SO) 9.9. o 15:30 hod.

Veľký Blh – Ožďany (NE) 10.9. o 15:30 hod.

4.liga SŽ U15 – 2.kolo:

Veľký Blh – Hajnáčka (SO) 9.9. o 10:00 hod.

Jelšava – Rim. Janovce (SO) 9.9. o 10:00 hod.

MŽ U12 – 1.kolo:

Jelšava – Hajnáčka (PIA) 8.9. o 16:00 hod.

Jesenské – Muráň – zrušené

Hnúšťa – Ožďany (PIA) 8.9. o 17:00 hod.

Revúca – Lubeník (PIA) 8.9. o 16:00 hod.

Prípravka U9 – 1.kolo:

Revúca – Tornaľa (PIA) 8.9. o 17:15 hod.

Tisovec – Hnúšťa (STR) 13.9. o 16:30 hod.

2. Komisia rozhodcov ing. Martin Konček:

2/1 Postup pre riešenie nepredvídateľných okolností na MFZ -  na základe tel. urobiť zmeny:

- predseda KR ObFZ RS Martin Konček (0915 084 013)

- členovia KR ObFZ RS Ivan Belán (0904 875 605), Daniel Varga (0948 711 668)

- sekretár ObFZ RS Richard Bálint (0903 273 554).

2/2 Komisia KR (Obsadzovací úsek) dáva do pozornosti, že všetci R a DZ majú povinnosť sa ospravedlňovať a to najneskôr 7 dní pred hracím kolom. Rovnako obsadzovací úsek KR žiada R a DZ, aby čo najskôr nahlásili svoje dlhodobé ospravedlnenia (pracovné dni/soboty) pre jesennú časť sezóny 2023/2024. Ospravedlnenia posielajte na tel. 0915 084 013 alebo email: mar.koncek@gmail.com.

2/3 Upozornenie pre R a DZ: R resp. AR 1 je okrem iného povinný pred MFS po kontrole hráčov základnej zostavy vykonať aj kontrolu lavičiek oboch družstiev, ako aj náhradníkov a členov realizačného tímu podľa ZoS. Prípadné nezrovnalosti oznámiť R.

2/4 KR OBFZ oznamuje klubom, že doterajšie vetácie R a DZ stratili platnosť 01.08.2023. Zároveň si môžu v termíne pred začiatkom jesennej časti 2023/2024 uplatniť nové požiadavky na prípadné vetácie R a DZ formou písomného zdôvodnenia zástupcom príslušného klubu. Zdôvodnené požiadavky je potrebné zasielať výhradne na adresu: mar.koncek@gmail.com.

2/5. Zmeny v DL č. 9

7. liga dospelí ObFZ RS

9.9.23 o 15:30 hod.

FK obec Lubeník - TJ Družstevník Kráľ

R - RUSO Maroš; AR – BELÁN Ivan za KUZMA Szabolcs; AR - Vývlek Ján; DZ – bez DZ

MŽ U12 ObFZ RS

8.9.23 o 16:00 hod.

FK Jesenské - TJ Tatran Muráň - ZRUŠENÉ

R – KUZMA Szabolcs

8.9.23 o 17:00 hod.

FK Iskra Hnúšťa - TJ Ožďany

R – HODOŇ Martin

prípravka U9 ObFZ RS

13.9 o 16:30 hod.

Tisovec – Hnúšťa

R – HODOŇ Martin

SsFZ

IV. liga dorast U19 skupina JUH

9.9.23 o 14:00 hod.

FK Mesta Tornaľa - MŠK Tisovec

R – STRIHAN Marian; AR1 - SsFZ

9.9.23 o 14:00 hod.

FC 98 Hajnáčka - FK Jesenské

R – SsFZ; AR1 - SsFZ

3. Matričná komisia - Richard BÁLINT:

3/1 Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

3/2 Žiadame ISSF manažérov FK, aby pri žiadostiach o vystavenie RP, najmä u hráčov družstiev mládeže, aktualizovali fotografie.

3/3 V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra: - od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením)

- od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia). RaPP čl.19 ods.13

- od 22.07. do 30.09 (letné registračné obdobie bez obmedzenia so súhlasom materského klubu)

3/4 Žiadame FK aby pri zadávaní odstupného do žiadosti o prestup postupovali v zmysle RaPP SFZ čl.37

3/5 Pripomíname tiež, že materský klub je oprávnený sa k žiadosti o prestup s obmedzením vyjadriť v lehote desiatich dní odo dňa schválenia žiadosti hráčom. Ak sa materský klub v tejto lehote nevyjadrí k prestupu podľa prvej vety, má sa za to, že s prestupom súhlasí a príslušná matrika transfer vykoná.

4. Správy zo sekretariátu:

1. Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí VV SFZ dňa 6. júna 2023 boli schválené nasledovné predpisy:

- nové znenie Súťažného poriadku SFZ;
- novela Registračného a prestupového poriadku SFZ;
- novela Disciplinárneho poriadku SFZ;
- novela Smernice SFZ o právno-organizačných zmenách v kluboch.
2. Vyššie uvedené predpisy sú dostupné aj s odôvodnením v sekcii "Legislatíva" na stránke futbalsfz.sk tu: https://futbalsfz.sk/legislativa-predpisy-sfz-poriadky/ 
3. Jednotlivé zmeny v predpisoch sme spracovali aj do podoby článkov na stránke futbalsfz.sk, ktoré sú dostupné na uvedených LINK-och:
4.https://futbalsfz.sk/sfzsmernica-ku-zmenam-v-strukturach-klubov-potrebna-ochrana-celeho-futbaloveho-prostredia/ 
5. https://futbalsfz.sk/sfz-dobru-novelizovanu-podobu-sutazneho-poriadku-preveri-zivot/ 
6. https://futbalsfz.sk/sfz-verzia-rapp-pre-21-storocia-vitazom-je-futbal/ 

REALIZAČNÉ TÍMY V ZÁPISOCH O STRETNUTÍ

Návod na pridanie chýbajúcich členov realizačného tímu a funkcionárov družstva: https://www.futbalsfz.sk/sprava-realizacneho-timu-na-druzstve-funkcionari-druzstva-pre-sezonu

Kontakt v prípade technických problémov: helpdesk@futbalsfz.sk (alebo formulár “Pomoc” v ISSF)

Registrácia športových odborníkov, bližšie infomácie TU.

 

Mgr . Marian Petrok - predseda ObFZ Rimavská Sobota

Richard Bálint - sekretár ObFZ Rimavská Sobota

E-mail: sekretar@obfzrs.sk

web: www.obfzrs.sk

Top